Order of Old Gods

Prolog

2 pierwsze sesje

Gracze byli światkami magicznego ataku na powóz, w jednej z biedniejszych dzielnic Tuastarium. Zabrali z tego miejsca 17 identycznych, dziwnych amuletów. Z rozmowy z Arturem, znajomym magiem dowiedzieli się, że należą do wyznawców jednego z upadłych bóstw, Mory. 14 amuletów ukryli w domu jednego z nich, trzy wzięli ze sobą idąc do Srebrnego dworu, dawnej siedziby związanego z tym kultem bractwa rycerskiego – Wilcze Bractwo. W walce z manekinami ze zbrojowni została ona zawalona, z jednym mieczem w rękach graczy. W piwnicach znaleźli porzucone w pośpiechu magazyny. Splądrowali laboratorium alchemiczne i są uwięzieni w skarbcu przez wilkołaczego golema.

Comments

Draconiveyo Draconiveyo

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.