Order of Old Gods

Samotne wilki, część 1

3. sesja

Gracze po uszkodzeniu i oszukaniu golema by go odpędzić wydostali się ze skarbca i przeszli piętro niżej do Komnaty Pamięci, wśród jej bibliotek odnaleźli dwie sztuki Kruczych Snów. Poznali dziwnego starca ( Wartownik), który czeka na powrót Bractwa. Drużyna zobaczyła przejście do Ścieżek i zdobyła o nich szczątkowe informacje. Z nie wyjaśnionych przyczyn Wartownik pozwolił zabrać im nieco skarbów bractwa, z niewyjaśnionych przyczyn, nakazał jednak zachować im milczenie o tym, co znajduje się w Srebrnym Dworze. Mają też ewentualnie stanowić jego kontakt ze światem zewnętrznym. Golem został odwołany, a gracze przez kanały wydostali się do parku miejskiego.

Comments

Draconiveyo Draconiveyo

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.