Order of Old Gods

Interludium

5. Sesja

Morgoth włamał się do mieszkania Eksperta, odkrywając jedynie papiery dotyczące jednego z wyniesionych ze Srebrnego Dworu pierścieni. Aktywował jednak pułapkę nasyłającą za nim coś w rodzaju smoka. Budząc resztę drużyny, która tymczasem wypoczywała udało mu się ocalić skórę, a stworzenie tymczasem odeszło. Za dnia udali się do Eksperta by uzyskać informacje, które mogą pomóc im w zadaniu. Jednak informacja, że jest to ktoś z prywatną wendetą lub członek inkwizycji innego kultu nie była zbyt pomocna. Ekspert zidentyfikował za to działanie ich magicznych drobiazgów. Prawdopodobnie był świadomy włamania w nocy.

Comments

Draconiveyo Draconiveyo

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.