Order of Old Gods

Zwierzyna i łowczy, część 1

4. Sesja

Drużyna skontaktowała się z Morą i uzyskała zadanie by odnaleźć człowieka, który poluje na jej wyznawców, jak w przypadku wybuchu, który zapewnił im amulety pozwalające pozostać w kontakcie. Udali się do świątyni Alary i dzięki przypadkowemu zaklęciu jednego z kapłanów uzyskali dostęp do jedynej ocalałej z ataku. Za dwa dni ma być obudzona z leczniczej śpiączki, a oni wezwani do niej. Drużyna udała się do karczmy i zawarła znajomość z Ekspertem, którego usługi wynajęła. Udało się też dzięki sympatii dla Starszych Bóstw zaprzyjaźnić się z grupą ludzi z Zimowych Włości. Zatuk wszedł w karczmie w konflikt z niewielką gildią przestępczą, która została jednak z pomocą barczystych kompanów spacyfikowana i zastraszona. Jej żywi członkowie mają za zadanie pomóc w poszukiwaniach maga tępiącego Morę. Morgoth odnalazł mieszkanie Eksperta, gdy ten przebywał jeszcze poza nim.

Comments

Draconiveyo Draconiveyo

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.